ביטול עסקה

אגד הסעים בע"מ ח.פ 514622893

לקוח יקר,

 
על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל עסקה עם חברתנו (א) במקרים של עסקת מכר מרחוק - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת מתן השירות; או (ב) במקרים של עסקת מכר רגילה - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שהביטול ייעשה ארבעה עשר ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת מתן השירות ובתנאי שהשירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל; (ג) במקרה של ביטול על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (לאחר הצגת תעודה מתאימה) של עסקה שבוצעה כתוצאה מפעולת שיווק מרחוק של חברתנו  - בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת מתן השירות.
 
כל ביטול החורג מהתנאים המפורטים לעיל יהא בהתאם לתנאים שנקבעו ונמסרו ללקוח בחוזה ההתקשרות עמו. 
 
במידה שיום קבלת ההודעה הוא יום שבת או חג בארץ או בחו"ל ייחשב יום הביטול או השינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו. 
 
חברתנו תהא רשאית לבטל עסקה במקרה של תקלה טכנית או אחרת, לרבות טעות הקלדה במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר.

ניתן ליצור קשר במספר הטלפון 6414*
 
לבקשת ביטול עסקה, יש למלא פרטים בטופס
שלח