מדיניות הפרטיות


מדיניות הפרטיות של חברת "אגד הסעים" באתר האינטרנט
 
חברת "אגד הסעים" בע"מ (להלן "אגד הסעים" או "החברה") מתכבדת להציג בפני המשתמש ו/או הגולש את מדיניות הפרטיות באתריה, כפי שיפורט להלן:

 
1. חברת אגד הסעים, משקיעה משאבים רבים ועושה מאמצים על מנת להגן על אבטחת המידע באתריה ועל שלמות המידע, הגולש מתבקש שלא לעשות פעולות ו/או שימוש בכלים אשר יש בהם כדי לפגוע בהגנת הפרטיות ו/או להפר או לפגוע בפרטיותם של צדדים שלישיים ו/או לבצע פעולות המנוגדות להוראות כל דין.  הגולש מתחייב לפעול בהתאם להוראות הדין הרלוונטי בכל הקישור להגנת הפרטיות ואבטחת מידע ובכל הקשור לפעילותו ברשת האינטרנט ובאתרי האינטרנט של אגד הסעים. 
 
2. החברה משקיעה משאבים ניכרים, על מנת לשמור על פרטיותם של הגולשים באתריה, ולמנוע כל פגיעה בפרטיות הגולש, בהתאם לידע ולאמצעים העומדים לרשותה.
 
3. פרטים אישיים ו/או מידע אישי אשר החברה מקבלת במסגרת השימוש באתר ו/או בעת ביצוע הזמנה או רכישה מכל מין וסוג, הינו מידע המתקבל מהגולש, במסגרת השירותים אותם הוא מקבל או רוכש מהחברה ו/או מאתר האינטרנט של החברה, אם במהלך רכישת שירותים ואם בכלל במהלך הגלישה באתר האינטרנט. ככל שהמשתמש נדרש למסור פרטים אישיים, הרי שמסירת הפרטים האמורים צריכה להיות תוך דיוק בהקלדת הנתונים  וללא כל טעויות, מסירת נתונים לא מדוייקים עשויה למנוע או לפגוע בשירות אותו מספקת החברה ללקוחותיה ולמשתמשים באתר.
 
4. המידע המצוי ברשות החברה, נשמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א-1981 ו/או הוראות כל דין לרבות הנחיות הרשות להגנת הפרטיות ולא יעשה בו כל שימוש אלא בכפוף להוראת הדין ו/או הסכמת המשתמש, ככל שניתנה.
 
5. סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספקים חיצוניים המחוייבים לעמוד בתקני האבטחה הרלוונטיים, אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.
 
6. חלק מן השירותים המסופקים על ידי החברה דורשים רישום מוקדם והעברת מידע לצדדים שלישיים אשר רלוונטי לשירותים הנרכשים כדוגמת שמות, פרטי הנוסע, מספרי דרכון וכיוצ"ב. בעצם הקלדת הנתונים ומסירתם באתר האינטרנט של החברה, המשתמש מאשר לחברה, מרצונו החופשי למסור את הנתונים הדרושים לשם ביצוע השרותים בלבד, לצדדים שלישיים, אשר נדרשים לקבל פרטים אודות רוכש השירותים. 
 
7. לאדם אשר אינו מעוניין למסור את פרטיו קיימות אפשרויות רכישה שונות, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות ועוד.
 
8. החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים המוצעים על ידה לרבות באתר האינטרנט, וכן לשם יצירת קשר עם הגולש, במקרה הצורך, בכפוף ובהתאם להוראות הדין.
 
9. החברה משתמשת בטכנולוגיית  cookies (קוקיס) ובטכנולוגיות דומות. ככלל טכנולוגיות אלה נועדו לאיסוף נתונים סטטיסטים, לצרכי אבטחת מידע, ולשיפור השירות הניתן לגולשים באמצעות איסוף מידע כגון מין גיל ותחומי עניין ואנו עושים שימוש בקוקיס במסגרת הוראות הדין ותוך הקפדה על פרטיות המשתמש. 
 
10. החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי אינטרנט אחרים לרבות כאלה המופיעים בהפניות המקושרות באתריה שלה, ואין היא אחראית לתכנים המוצגים באתרים של צדדים שלישיים ולכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.
 
11. הנך רשאי לפנות לחברה לשם קבלת הנתונים המופיעים עליך במאגרי המידע של אגד ו/או לבקש למחוק את הנתונים השונים המופיעים במאגרי המידע, ככל שקיימים.
 
החברה מבקשת להביא לתשומת לבך כי היא פועלת בהתאם, בכל הקשור להגנת הפרטיות, בכפוף להוראות הדין והרשות להגנת הפרטיות.