נגישות
בורמה

טיולים מאורגנים לבורמה

טיול מאורגן לבורמה
17/10/18 - 28/10/18
מאורגן לבורמה 12 ימים

10  לילות  חצי פנסיון

מדריך: משה רוטנברג

$2899
טיול מאורגן לבורמה
14/11/18 - 25/11/18
מאורגן לבורמה 12 ימים

10  לילות  חצי פנסיון

מדריך: משה רוטנברג

$2899
טיול מאורגן לבורמה
26/12/18 - 06/1/19
מאורגן לבורמה 12 ימים

10  לילות  חצי פנסיון

מדריך: משה רוטנברג

$2999
טיול מאורגן לבורמה
23/1/19 - 03/2/19
מאורגן לבורמה 12 ימים

10  לילות  חצי פנסיון

$2899
טיול מאורגן לבורמה
27/2/19 - 10/3/19
מאורגן לבורמה 12 ימים

10  לילות  חצי פנסיון

$2899